Läst 2009 (del 2)

Följande böcker har jag läst sedan slutet av mars i år (datumet inom parentes är dagen då jag läste klart boken):

24 böcker in alles. Total 46 böcker i år än så länge.