En idé om superhjältar och hjärnskador

Jag föreställer mig en fiktiv nutid, här på jorden, där det existerar människor med superkrafter. Det kan antingen vara en setting för rollspel, eller bara en enkel novell eller tecknad serie.

Premissen är denna: För några år sedan började folk som drabbats av hjärnskador (pga olyckor, våld, tumörer, sjukdom, vad det nu kan vara) manifestera något som bara kan kallas för superkrafter. Oftast mentala sådana, som telepati, esp, telekinesi, pyrokinesi, astralvandring, mind controll, med mera. Ju kraftigare hjärnskada, desto starkare är kraften, något som innebär att riktiga grönsaker – vårdpaket – ibland kan ha makten att jämna hela stadsdelar med marken, ge tusentals människor mardrömmar, eller driva ett helt sjukhus galet.

Det finns massor av typer av hjärnskador som kan påverka människor på otaliga sätt. Ofta handlar det om någon sorts personlighetsförändring, eller försämring av tidigare kapacitet. Exempelvis att plötsligt ha svårt att minnas siffror, tappa sin empati, eller förlora talförmågan.

Superhjältarna är alltså skadade, ofta med både mentala och fysiska problem, kanske till och med traumatiserade efter olyckan som gav dem hjärnskadan. Jag tänker mig att detta skapar en intressant kontrast, och framförallt öppnar upp för en hel del trubbel. När du har folk som inte kan hitta hem från Ica, men som kan lyfta en bil med tankekraft … ja då kommer skiten att träffa fläkten med en jävla kraft.

Jag har även funderat på ett snarlikt upplägg, där plötsligt alla i världen som har downs syndrom får övernaturliga krafter. Men det är ungefär så långt jag kommit med den idén.